[/caption] " /> Beslut om trollingfiske efter sommaren | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Beslut om trollingfiske efter sommaren

HaV kommer att analysera remisssvaren och göra en bedömning om det finns anledning att göra några justeringar. (Foto: Morgan Fihn)

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har inför årets fiske gjort en större översyn av fisket efter lax. I maj föreslogs begränsningar för trollingfisket efter lax i Östersjön.
– Vi har fått väldigt varierande reaktioner på förslaget. Vi behöver analysera svaren mer och fattar därför inget beslut förrän efter sommaren, säger Martin Rydgren, utredare på HaV.
Målet med HaV:s översyn av laxfisket är att öka fisket av odlad lax och att i övrigt i första hand fånga vild lax från starkare bestånd.
Hav föreslog i en remiss i maj begränsningar för trollingfisket efter lax i Östersjön, remissen skulle vara besvarad senast den 15 juni och de nya bestämmelserna föreslogs träda i kraft den 1 juli. Remissinstanserna har nu inkommit med sina svar. Förslaget innebar att det vid trollingfiske i Östersjön endast skall vara tillåtet att behålla fenklippt, dvs odlad, lax.
– Reaktionerna varierar kraftigt, vissa tillstyrker och andra avstyrker, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske.

– Bland de som avstyrker är det vanligaste argumentet att man hellre vill se en begränsning av antalet laxar som får behållas än att lax med fettfenan kvar skall återutsättas. Vi kommer nu att analysera svaren och göra en bedömning om det finns anledning att göra några justeringar av förslaget mot bakgrund av de argument som framförs, fortsätter han.
HaV avvaktar därför med att fatta beslut till efter sommaren och de nya reglerna träder därför inte i kraft den 1 juli.
Här kan du läsa mer om HaV:s förslag.
Tidigare notiser i ämnet hittar du här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En massa fisk kan det bli vid massafabriker, om projektet faller väl ut. Foto: Rigel
Svenskt pilotprojekt: Massa fisk vid massafabriker?

Allt fler aktörer verkar anse att framtidens fiskodlingar ska bedrivas på land. Nu presenteras ett nytt koncept, där fiskodlingar ska utnyttja spillvärme från massabruk.

Det är företaget Big Akwa i Härnösand och dess ägare Hugo Wikström som meddelar att han satsar på ett pilotprojekt under 2021.
Tanken är att utnyttja spillvärmen från massabruk till att temperera vattnet i en närliggande, landbaserad fiskodling. Samtidigt kan det näringsrika vattnet från fisktankarna gå tillbaka till massabrukets bioreningsdammar, där det blir till föda för de mikroorganismer som används för att rena bioslam från produktionen. Dessutom renas vattnet och man undviker den skadliga effekt som konventionella fiskodlingar kan medföra på miljön, enligt beskrivningen av projektet.
– Mänskligheten står inför stora utmaningar vad gäller livsmedelsförsörjningen, och jag vill vara med och bidra till att den kan lösas på ett bra och effektivt sätt, säger Hugo Wikström i ett pressmeddelande.

Samarbetar med SCA
Dialog förs med SCA, och nu pågår aktiviteter för att hitta möjliga platser för ett pilotprojekt.
– Att odla fisk i anslutning till massabruk kan både ge näring till bioreningen och bli ett användningsområde för lågvärdig restvärme, som inte går att nyttja på så många andra sätt. Det är utmanande att i anslutning till ett massabruk hitta en lämplig plats för det utrymme som en fiskodling kräver, men faller bitarna på plats så skulle en intressant symbios kunna uppstå mellan Big Akwa och SCA, säger SCA:s innovationschef Magnus Viström i pressmeddelandet.

Du kanske även gillar detta