Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Bidrag till eljättarna

Via elcertifikat betalar svenska konsumenter bidrag i miljonklassen till de stora kraftbolagen, som Fortum och Vattenfall. Fortum tjänar 600 miljoner kronor på ett gammalt kraftverk i Dalälven, avslöjar DN.
Systemet med elcertifikat infördes för att uppmuntra nybygge av kraftverk för att producera förnybar energi. Det har fått till följd att kraftbolag bygger ut även små vattendrag. Något som inte varit lönsamt utan bidrag. Därför har älvräddare, sportfiskare och andra miljövänner protesterat kraftfullt mot systemet med elcertifikat för vattenkraft.
Men det är inte nog med att elcertifikaten förstör små vattendrag – nu har också de stora bolagen kommit på hur de kan utnyttja systemet. Genom att byta ur kraftstationer i redan utbyggda vattendrag får de bidrag för att de tillför förnybar el. Det här avslöjar Christina Lindhagen som gjort en utredning för Sportfiskeförbundets räkning.

Som ett exempel nämns Månsbo kraftverk i Dalälven. Där har finska kraftjätten Fortum byggt nytt på platsen för ett befintligt kraftverk. Trots att mycket lite ny el tillförs får Fortum 50 miljoner kronor per år, eller 600 miljoner på 15 år.
Ett annat exempel är Vattenfall som investerar en miljard kronor i Akkats kraftstation i Luleälven. En investering som bolaget kan räkna hem, eftersom det kan få upp till 1,2 miljarder kronor i bidrag via elcertifikatsystemet.
Det här är bara några få exempel ur en mycket lång lista på kraftverk där storbolagen vill bygga nytt och därmed få bidrag ur elcertifikatsystemet. Kostnaden hamnar, förstås, på din elräkning.
Svenne Andersson

Lönsamt, lönsammare, lönsammast... Eljättarna får bidrag för att byta ut gamla kraftverk mot nya.

Lönsamt, lönsammare, lönsammast... Eljättarna får bidrag för att byta ut gamla kraftverk mot nya.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta