Just nu:
Annons

Nyheter

6 månader sedan Sverige Anders Lundin
Nissan är ett vatten under press. Foto: Arek Niewiadomski
Skandalernas månad – bolag kan gå fri efter utsläpp

Det har varit en svart sensommar för några av landets fiskevatten – med både omfattande fiskdöd och utsläpp. Men det är inget självklart miljöbrott att exempelvis släppa ut 1 000 kubikmeter förorenat vatten, precis det som skedde i Nissan.

Fiskejournalen har uppmärksammat tre händelser de senaste veckorna där fisk och andra vattenlevande arter varit den stora förloraren. Dels den omfattande öringdöden efter utsläppen i Råån, dels haveriet nedanför kraftverket i Arboga där mängder av fisk dog, och nu senast skandalen i Nissan där avfallsanläggningen Kristinehed släppte ut stora mängder processvatten.

I fallet med Nissan handlade det om ett elfilter som gått sönder, och Halmstad energi och miljö tar på sig fulla ansvaret med löftet att det inte ska hända igen.
Och mer konsekvenser än så är det inte säkert att det blir. 

INGET SJÄLVKLART BROTT
Länsstyrelsen i Halland kräver visserligen att HEM utreder händelsen, och är även beredd att polisanmäla bolaget för misstänkt miljöbrott om den visar att utsläppet kan ha varit farligt för miljön. Men att släppa ut en miljon liter förorenat vatten under flera veckors tid behöver inte innebära att det förekommit något brott.
– Det är inte självklart att det är ett miljöbrott, initialt låter det som det, men det kan mycket väl vara så att det finns delar i det här som omfattas av ett tillstånd, där man har utrymme för en viss typ av haveri och en viss typ av utsläpp, säger Per Leander, miljövårdsdirektör vid Länsstyrelsen i Halland, till SVT.

Anders Bredfell, kommunikationschef på Halmstads Energi och Miljö, uppger till SVT att anläggningen nu återcirkulerar vattnet så att det inte fortsätter att rinna ut i Nissan, och att en del förorenat vatten skickats till Kumla med lastbil för att destrueras.

Se SVT:s inslag om händelsen här!

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta