[/caption] " /> Bonitofiske på gång? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige nicander
Bonitofiske på gång?

Anders Jonasson med en bonito som nästan nådde det svenska rekordet.

Välkände havsfiskeprofilen Anders Jonasson från Helsingborg gjorde en satsning på bonito och lyckades landa en av dessa snabbsimmare som bara hade några få gram kvar till svenska rekordet.
2010 blev det rena Klondikestämningen bland Sveriges havssportfiskare när tonfisksläktingen bonito dök upp i rik mängd utanför halländska Bua. Förra året var förhoppningarna stora men bara en enda bonito registrerades i storfiskregistren. Den fisken blev visserligen svenskt rekord med vikten 2602 gram. Den togs av Lars-Erik Brattström från Stockholm.
I år tycks en mindre mängd bonito nått våra vatten. Åtminstone tre fiskar utöver Anders Jonassons har registrerats . Samtliga dessa fiskar är stora om vi jämför med medelvikten på fiskarna som fångades under 2010.

För den som vill testa bonitofisket gäller det att ta sig till Bua i Halland. Trolling med mindre och mellanstora vobbler i hög fart tycks vara det bästa sättet att locka boiton.  Har du turen att kroka en får du – under förutsättning att du fiskar på någorlunda lätta grejor – ett fiskeminne för livet. Bonitons rusningar påminner inte om någon annan fisk du träffar på i svenska vatten.
Läs mer på Anders sida som du hittar här.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta