Å-rensningar resulterar både i näringsläckage och en mycket steril miljö. (Foto: Lars Vallin) Å-rensningar resulterar både i näringsläckage och en mycket steril miljö. (Foto: Lars Vallin)[/caption] " /> Böter för rensning i vattendrag | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Böter för rensning i vattendrag
Å-rensningar resulterar både i näringsläckage och en mycket steril miljö. (Foto: Lars Vallin)

Å-rensningar resulterar både i näringsläckage och en mycket steril miljö. (Foto: Lars Vallin)

Sportfiskarna: Svea hovrätt dömde nyligen en lantbrukare på Gotland till dagsböter för otillåten miljöverksamhet.
Lantbrukaren hade utan att meddela länsstyrelsen rensat en sträcka på 3 kilometer i ett vattendrag som utgör en känslig uppväxtmiljö för öring.
Efter att arbetet kommit till länsstyrelsens kännedom slog myndigheten fast att mannen brutit mot miljöbalkens krav på anmälningsplikt av arbeten i vattendrag som riskerar att skada fisket. Åklagaren väckte åtal för otillåten miljöverksamhet.
Tingsrätten ansåg att försiktighetsåtgärder vidtagits och att någon anmälningsskyldighet inte förelegat. Svea hovrätt var av motsatt åsikt och dömde den tilltalade.
Domen får betydelse för tolkningen av bestämmelserna. Hovrätten menade att det inte krävs att fisken faktiskt skadas för att anmälningsskyldighet ska föreligga utan att det är tillräckligt om det finns en risk för skada. Hovrätten slog också fast att det inte går att undgå anmälningsskyldighet genom att själv bedöma skadan eller vidta försiktighetsåtgärder.
Fisken och fisket blir vinnare igen. Det är en välkommen praxis som nu bildas av svenska myndigheter och domstolar. Om en anmälan inte görs går tillsynsmyndigheten miste om möjligheten till just tillsyn.

Vattenverksamhetsutredningen som ser över regelverkens överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken och av EU ska lämna sitt slutbetänkande till regeringen den sista maj i år. Sportfiskarna deltar självklart i detta arbete med expertkompetens.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta