Missa inte att söka pengar till fiskevård!

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu! I Västerbotten finns det exempelvis många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet … Fortsätt läsa Missa inte att söka pengar till fiskevård!