Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
Dags för sill

Nu duggar rapporterna tätt om sill i Bohusläns fjordar. Har du möjlighet att komma ut kan du få uppleva härligt fiske efter fantastisk matfisk i grandios miljö.
Sillen tillhör väl knappast våra högst rankade sportfiskar men tagen på rätt (läs lätt)  utrustning är den härlig. Vanligtvis fångas sillen på sillhäckla och rejäl tyngd i botten. Ta i stället fram det lilla UL-spöt och fäst en tyngd på 10-15 gram i ändan av en häckla med max två krokar. Här funkar det utmärkt med små egenhändigt bundna flugor. Sillen är sällan nogräknad, men rött och glitter är vanliga ingredienser i sillhäcklornas flugor.
Vore det inte underbart med en egen sillinläggning till julbordet?
Anders Nicander

Sillfiske i Öresund. Här nere står sillen tätt den här årstiden. (Foto: Anders Nicander)


Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta