[/caption] " /> Dioxinet känner inga gränser | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Dioxinet känner inga gränser

Eftersom dioxinerna sprids från många håll krävs internationella samarbeten och en strategi som gör att luftburna föroreningar minskas.

Diskussionen om de mycket skadliga miljögifterna, som vi kallar dioxiner är högaktuell. Ett forskningsprogram har tittat närmare på problemet.
Dioxiner förekommer bland annat i fet fisk från Östersjön, vilket ju varit ett hett debattämne den senaste tiden.
Problemet är mycket komplext. Halterna av dioxiner i Östersjön beror på nutida utsläpp och ekologiska förändringar i kombination med historisk påverkan från industrin. På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa att forskningsprogrammet BalticPOPs under tre års tid har studerat anledningarna och ursprungen till de höga dioxinhalterna i Östersjön. Man har också kommit med förslag på åtgärder för att minska nivåerna. Eftersom dioxinerna sprids från många håll krävs internationella samarbeten och en strategi som gör att luftburna föroreningar minskas. I annat fall finns risk att halterna bara fortsätter att öka. Dystert, men inte hopplöst.
Läs sammanfattning och slutrapport från BalticPOPs här.
Missa inte tidigare notiser i ämnet.
Nicka Hellenberg

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta