[/caption] " /> Dioxinet känner inga gränser | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Dioxinet känner inga gränser

Eftersom dioxinerna sprids från många håll krävs internationella samarbeten och en strategi som gör att luftburna föroreningar minskas.

Diskussionen om de mycket skadliga miljögifterna, som vi kallar dioxiner är högaktuell. Ett forskningsprogram har tittat närmare på problemet.
Dioxiner förekommer bland annat i fet fisk från Östersjön, vilket ju varit ett hett debattämne den senaste tiden.
Problemet är mycket komplext. Halterna av dioxiner i Östersjön beror på nutida utsläpp och ekologiska förändringar i kombination med historisk påverkan från industrin. På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa att forskningsprogrammet BalticPOPs under tre års tid har studerat anledningarna och ursprungen till de höga dioxinhalterna i Östersjön. Man har också kommit med förslag på åtgärder för att minska nivåerna. Eftersom dioxinerna sprids från många håll krävs internationella samarbeten och en strategi som gör att luftburna föroreningar minskas. I annat fall finns risk att halterna bara fortsätter att öka. Dystert, men inte hopplöst.
Läs sammanfattning och slutrapport från BalticPOPs här.
Missa inte tidigare notiser i ämnet.
Nicka Hellenberg

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta