Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
DNA räddning för fjordtorsken

Underbar som både sportfisk och matfisk. Kommer torsken tillbaka kommer den att berika vårt kustfiske på ett fantastiskt sätt. (Foto: Anders Nicander)

Kartläggning av torskens DNA som gjorts av forskare i Norge kan kanske ligga till grund för nyintroduktion av torsk i Bohusläns fjordar. Med rätt genetisk kod kan man kanske få fram torskar som trivs i fjordarnas lite sötare vatten och som inte vandrar ut till havs när den blir stor.
Det är tidningen Bohuslänningen som berättar om denna strimma av hopp för den en gång så talrika fjordtorsken. Med rätt kunskaper om vilka genetiska egenskaper torskarna behöver finns det en möjlighet att vi kan få torsken tillbaka. Tidigare har man planerat att ta ett antal torskar från Gullmarsfjorden och flytta dem till andra fjordar. Tillgången på torsk i Gullmarsfjorden har dock visat sig alldeles för liten. Nu hoppas man på att kunna ta torsk från någon sydnorsk fjord eller från Öresund.

Efter åratal av urskiljningslöst överfiske är torsken i dag i stort sett helt borta längs Västkusten. Detta till skillnad från i Öresund där torskbeståndet alltjämt är gott. I Öresund lyser trålarna med sin frånvaro. Bohuslänningen hävdar att de lärde tvistar om att avsaknaden av trålare är förklaringen till att Öresundstorsken lever och frodas. De lärda som skulle påstå att det inte handlar om trålarna finns nog inte. Däremot finns det fortfarande representanter för yrkesfiskets organisationer som hårdnackat förnekar en uppenbar verklighet. Men de kan väl knappast kallas lärda.
Du läser Bohuslänningens artikel här
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta