Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
DNA räddning för fjordtorsken

Underbar som både sportfisk och matfisk. Kommer torsken tillbaka kommer den att berika vårt kustfiske på ett fantastiskt sätt. (Foto: Anders Nicander)

Kartläggning av torskens DNA som gjorts av forskare i Norge kan kanske ligga till grund för nyintroduktion av torsk i Bohusläns fjordar. Med rätt genetisk kod kan man kanske få fram torskar som trivs i fjordarnas lite sötare vatten och som inte vandrar ut till havs när den blir stor.
Det är tidningen Bohuslänningen som berättar om denna strimma av hopp för den en gång så talrika fjordtorsken. Med rätt kunskaper om vilka genetiska egenskaper torskarna behöver finns det en möjlighet att vi kan få torsken tillbaka. Tidigare har man planerat att ta ett antal torskar från Gullmarsfjorden och flytta dem till andra fjordar. Tillgången på torsk i Gullmarsfjorden har dock visat sig alldeles för liten. Nu hoppas man på att kunna ta torsk från någon sydnorsk fjord eller från Öresund.

Efter åratal av urskiljningslöst överfiske är torsken i dag i stort sett helt borta längs Västkusten. Detta till skillnad från i Öresund där torskbeståndet alltjämt är gott. I Öresund lyser trålarna med sin frånvaro. Bohuslänningen hävdar att de lärde tvistar om att avsaknaden av trålare är förklaringen till att Öresundstorsken lever och frodas. De lärda som skulle påstå att det inte handlar om trålarna finns nog inte. Däremot finns det fortfarande representanter för yrkesfiskets organisationer som hårdnackat förnekar en uppenbar verklighet. Men de kan väl knappast kallas lärda.
Du läser Bohuslänningens artikel här
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta