[/caption] " /> DNA-spår i vattnet avslöjar art | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
DNA-spår i vattnet avslöjar art

Nu kan forskare med hjälp av DNA avgöra vilka fiskarter som förekommer i vattendrag utan att att ens se dem. (Foto: Morgan Fihn)

Forskare från Danmark har utvecklat en metod att hitta fiskar och andra vattendjur med hjälp av DNA från vattenprover. Man hoppas kunna använda den nya kunskapen till att bestämma artrikedom i sjöar, hav och vattendrag utan att provfiska.
DNA-spårning testades först i sötvatten där man bland annat studerade vatteninsekter, små kräftdjur, grodor, utter och fisken grönling. Resultatet var bra och nu hoppas forskarna att metoden ska komma till nytta vid bland annat fiskevård.

– Den lämpar sig mycket bra för att bevaka och hålla koll på hotade arter och kan användas i planering för att bevara dessa arter, säger en av forskarna, Philip Francis, till Sciencedaily.
Läs mer här.
Jerry Helliker

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, det blir inget stopp för nya karpvatten. Foto: Marco Eichnar
Jubel bland sportfiskare – karpstopp dras tillbaka

Onsdagen var en segerns dag för svenska karpfiskare. Havs- och Vattenmyndigheten drar nämligen tillbaka sitt kritiserade förslag om att helt förbjuda utplantering av karp i nya vattenområden.

Fiskejournalen skrev för en tid sedan om den kraftiga kritiken mot Havs- och Vattenmyndigheten förslag, och nu har alltså sportfiskarna fått det glädjande beskedet att myndighetens ändrat sig.
– Det är glädjande att se att det faktiskt är möjligt att argumentera sakligt och få ett annat utfall. Nu kan man fortsatt utveckla sportfisket efter karp i landet under kontrollerade former, precis som vi hoppats, säger Svenska Karpklubbens ordförande Jon Sköld till Fiskejournalen.

De nya föreskrifterna som nu fastsatts innebär istället att det fortsättningsvis blir individuell prövning av ansökan hos respektive länsstyrelse som innan, vilket är exakt det som Svenska Karpklubben pekat på i sitt remissvar.
”På så vis kan vi fortsatt ha en god och kontrollerad möjlighet att skapa nya sportfiskevatten för Karp i Sverige och detta kan inte ses som annat än en viktig seger för alla som engagerar sig för karpfisket i vårt land”, skriver klubben på sin hemsida.
Här kan du läsa mer!

Du kanske även gillar detta