[/caption] " /> Äkta laxar i Rönne å | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Äkta laxar i Rönne å

Skånska laxar har DNA-testas för att kontrollera eventuell beblandning med hallänska laxar. (Foto: Svanthe Harström)

En undersökning av laxar i Rönne å visar att stammen är genetisk intakt och opåverkad av de laganlaxar som sattes ut för 30 år sedan.
Syftet med gentesterna var att se om laxarna är ursprungliga, eller är rester av cirka 33 000 odlade laxsmolt från Lagan. Utsättningarna gjordes från 70-talet fram till och med 1990. Detta skriver hd.se i dag.
Ur fiskvårdsynpunkt är det viktigt att fastställa Rönne å-laxens identitet.
– Nu finns resultatet, och det visar precis vad jag sagt och hoppats på hela tiden. Rönne å har en egen laxstam. Det gör att det blir mer intressant att satsa på fiskevårdsåtgärder, säger Anders Eklöv.
Missa inte tidigare notiser om laxen i Rönne å.
Läs mer här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta