Just nu:
Annons

Nyheter

3 veckor sedan Sverige Anders Lundin
Strömmingen ska skyddas, är budskapet från Havs- och vattenmyndigheten.
Efterlängtat besked: Så ska strömmingen skyddas

En översyn av trålgränserna och ett förstärkt skydd av uppväxtområden. Det är två av åtgärderna som nu Havs- och vattenmyndigheten presenterar för att skydda sillen/strömmingen i Östersjön.

Frågan är om debatten kring Östersjöströmmingen någonsin gått så het som det senaste halvåret? Såväl Sportfiskarna, forskare, småskaliga yrkesfiskare och flera riksdagspolitiker har krävt att något måste göras för att skydda beståndet, till gagn för Östersjöns hela ekosystem.

Nu kommer ett besked från Havs- och vattenmyndigheten som hörsammar deras önskan, eller åtminstone inger ett visst hopp. De presenterade under tisdagen ett brett åtgärdspaket som innehåller allt från att se över fredningsområden och trålgränser till att ta fram ny kunskap.

– Ekosystemen i Östersjön är starkt påverkade. Men orsakerna till de nedåtgående trenderna för sill/strömming är inte entydiga, det saknas tillräckligt kunskapsunderlag. Det är något vi vill ändra på, säger Fredrik Arrhenius, utredare vid HaV.
Totalt pågår och planeras åtta åtgärder, både inom förvaltning av fiskbestånden och inom kunskapsinhämtning.

 

Här är några exempel:
* Förstärkt skydd av rekryterings- och uppväxtområden.
* Översyn av trålgränser och trålfiskeområden.
* Ett utökat och samordnat kustnära provtagningsprogram.
HaV ska också genomföra pilotprojekt för ekosystembaserad havsförvaltning. Stockholms skärgård och Bottenhavet är två av de planerade pilotområdena. Läs mer här i deras pressmeddelande.

Sportfiskarna tog emot beskedet med glädje, men vill se att det verkligen blir verkstad av orden.
– Det viktiga nu är att konkreta åtgärder genomförs, exempelvis genom att man snarast påbörjar arbetet med en utflyttning av trålgränsen. Det finns en uppenbar fara i att ytterligare utreda och forska utan att samtidigt lätta tillräckligt på fisketrycket, kommenterar Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm på deras hemsida.

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Holm
Marcus Lindell har valt att pryda armen med ett fiskemotiv.
Bildspel: Kolla in några av läsarnas fisketatueringar!

Det vandrar omkring många levande konstverk bland Fiskejournalens läsare. Det konstaterar vi efter uppmaningen att skicka in bilder på era tatueringar. Här nedan har vi plockat ut tio vassa tatueringar från olika delar av riket.

 

Vi säger tack till Jens ”Gäddan” Hedström, Joakim Hallin, Anton Wikström, Joacim Bertilsson, Andreas Olsson, Jukka Kalliokoski, Linda-Maria Lundin, Kalle Rössvik, Jimmy Plojen Johansson och Marcus Lindell som delat med sig av sina gaddningar.

Du kanske även gillar detta