Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

Naturvårdsverket

Annons

Johan Hammar har utsetts till Årets naturfotograf

Fiskvännen, biologen och naturfotografen Johan Hammar har utsetts till årets naturfotograf 2018 av Naturvårdsverket. Få andra fotografer går på djupet som honom. Johan Hammar är sötvattenspecialist och är engagerad i viktiga vattenfrågor. Han har bland annat dokumenterat svenska vattenmiljöer över hela landet, både under och över ytan. Målsättningen är att öka förståelsen kring hur viktiga

150 miljoner till våtmarker och vattendrag

Miljön i och runt Sveriges bäckar, älvar, sjöar och våtmarker ska förbättras. Insatserna kommer att finansieras med medel från EU:s miljöprogram, sedan en ansökan på 150 miljoner kronor nyligen beviljats.

Ja till skyddsjakt på skarv

Länsstyrelsen har utrett vilka områden i Stockholms skärgård som är särskilt viktiga för fågelbeståndet och inte beviljat skyddsjakt där. Det konstaterar kammarrätten i en dom där skyddsjakt i fem områden godkänns.

945 sälar får skjutas i Sverige

Naturvårdsverket har beslutat att 525 gråsälar, 290 knubbsälar och 130 vikaresälar snart får skjutas. Jakten tillåts eftersom sälar orsakar omfattande skador på både fiskeredskap och fångster. 

Har du koll på allemansrätten?

Pass på att njuta av sommaren – ta dig ut i skog och mark, ryck med dig fiskespöet och koppla av. Väl ute i det gröna bör du veta vad du får göra och inte göra – har du koll? ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”, står det i en av Sveriges grundlagar. Allemansrätten

Ny rapport om havet – syrefria bottnar oroar

Idag släpptes rapporten ”Havet 2013/2014” som visar på en utveckling med både glädjeämnen och orosmoln. Kvaliteten på vattnet i Västerhavet har blivit bättre och blåstången i Östersjön är på väg tillbaka.  Samtidigt har bestånden av torsk och ålgräs längs västkusten ännu inte återhämtat sig. Ytan av syrefria bottnar i Östersjön slår nya rekord och utmed

Fortsatt reform av strandskyddet

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå hur strandskyddet skulle kunna ändras till att i huvudsak inte omfatta små sjöar och vattendrag. I uppdraget ingår även att utreda hur små vattenmiljöer som är viktiga för djur- och växtlivet fortsättningsvis ska kunna tillförsäkras ett lämpligt skydd. Naturvårdsverket ska därutöver föreslå en tydligare och mer ändamålsenlig ordning

Uppdraget försvann

Tidningen Riksdag & Departement rapporterar att miljöminister Lena Ek gett Naturvårdsverket i uppdrag att granska vattenkraften. Naturvårdsverket säger sig dock inte fått uppdraget i fråga. Det faktum att endast några få procent av våra vattenkraftverk lyder under miljöbalken fick miljöminister Lena Ek att reagera. ‒ Vi har gett ett uppdrag att titta på vattenkraften och

Vindkraft till havs?

Mycket talar emot etableringar av vindkraft i Natura 2000-områden till havs. För att bevara de skyddsvärda miljöerna bör man i första hand söka upp områden som är mindre känsliga för påverkan. Detta skriver Havs- och Vattenmyndigheten i ett pressmeddelande. Naturvårdsverket har i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och på uppdrag av regeringen studerat möjligheter till

Annonser

TYCK TILL!

Isfiskar du eller ligger ditt fiske på is?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Laddar