Just nu:
Annons
Bakslag för kraftverk i Harmångersån

Bakslag för kraftverk i Harmångersån

Vade kraftverk och Stocka kraftverk måste söka nya tillstånd för fortsatt verksamhet i Harmångersån. Det har Länsstyrelsen beslutat efter att ha granskat de båda kraftverkens nuvarande tillstånd. Harmångersån rinner genom Nordanstigs kommun och mynnar ut i havet vid...
Fria vattenvägar i Gnarpsån

Fria vattenvägar i Gnarpsån

Nordanstigs kommun ska köpa in två vattenkraftverk i Gnarpsån i norra Hälsingland för att avveckla dem. Syftet är att skapa fria vandringsvägar för fisk och gynna biologisk mångfald och fiskemöjligheter.Nordanstigs kommun har antagit en mycket ambitiös vision om att...