Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Ett lyft för Verkeån

Lilla Verkeån på Österlen i Skåne är ett viktigt vatten för havsöringen. Nu blir det ännu bättre, när en ny fiskväg förbi de restaurerade öradekaren invigs den 1 november.
Verkeån rinner ut vid Haväng på Österlen. Ån är en av de viktigaste reproduktionslokalerna för den storväxta havsöringen på Skånes ostkust. Vattendraget är inte stort, men öringen kan vandra ända upp till kulturslottet Christinehof.
Någon kilometer från mynningen finns två mycket gamla öradekar, fasta fångstanordningar av trä som varit i bruk ända sedan 1600-talet. Vid hygglig vattenföring har fisken kunnat passera förbi, men nu blir det betydigt lättare när en ny fiskväg byggs förbi fallen. I samband med detta har länsstyrelsen också låtit restaurera de gamla öradekaren.
Anläggningen invigs måndagen den 1 november av Skånes landshövding, Göran Tunhammar.
Svenne Andersson

Fotnot: Öradekar = öring-kar på modern svenska. Ryssjeliknande fångstanordning av trä där fisken simmar in mellan spjälor och sedan inte kan ta sig ut igen.

 

Så här såg öradekaren i Verkeån ut före restaureringen. (Foto: Svenne Andersson)

 

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta