[/caption] " /> Klart i natt: EU överens om framtida fiskepolitiken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Klart i natt: EU överens om framtida fiskepolitiken

– Det här är ett paradigmskifte, efter årtionden av systematiskt överfiske, säger Isabella Lövin. (Foto: Erik Hjertling)

Efter många om och men, kom rådet och parlamentet i natt överens om EU:s framtida fiskeripolitik.
– Resultatet hade kunnat vara sämre, rapporterar Isabella Lövin trött och glad från Bryssel.

Förslaget på ny fiskeripolitik har stötts och blötts i Bryssel under två år. Efter att parlamentet och rådet antog sina ståndpunkter i februari har de två institutionerna förhandlat om en gemensam uppgörelse. I natt kom parterna överens.
– Det finns nu ett mål om att bygga upp fiskbestånden över hållbara nivåer. Inte lika snabbt som vi ville, men det är ett framsteg jämfört med ministerrådets tidigare oambitiösa förslag, säger Isabella Lövin.
Enligt Lövin är överenskommelsen alltså en stor förbättring jämfört med dagens katastrofala fiskepolitik, då det nu finns det krav på att ministrarna måste följa vetenskapliga råd när de sätter kvoter.

Målsättningen är att fiskbestånden ska byggas upp över de nivåer som kan ge ”maximal hållbar avkastning” (MSY). Fångstkvoter som kan leda till detta mål ska sättas inom sju år, vilket är senare än många hade önskat.

Ej dumpningsförbud
– Det finns luckor i den nya lagen som gör det möjligt att i vissa fall fortsätta dumpa upp till fem procent av den fisk som fångas.
Ett viktigt framsteg är dock att det i vissa havsområden är möjligt att inrätta ett totalt förbud mot utkast, och det hoppas Lövin att regeringarna runt Östersjön nu kommer att göra.
Nattens Förhandlingar gäller den så kallade grundförordningen – den viktigaste delen i reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Det finns fortfarande detaljer kvar att reda ut i förordningen, men i natt kom man alltså överens om knäckfrågorna.
Läs tidigare notiser i ämnet.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta