Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Fel månader i havsöringsguiden

Den observant Fiskejournalen-läsaren Rikard Stenberg gjorde redaktionen uppmärksam på att havsöringsguiden i nummer 3 innehöll en liten felaktig tidsangivelse.
När Luleå skärgård nämndes som ett tillhåll för havsöringar ska den intressanta perioden vara maj-juni. Mars och april är månader då isen inte bara ställer till det, utan effektivt förhindrar kustfisket i den nordliga delen av landet. Här gäller isfiske!
Men framemot maj brukar det vara isfritt och den ihärdige kan, med både tur och skicklighet, hitta en hungrig havsöring.
Just i år verkar isläget dessutom ha lagt locket på för många kustöringsfiskare, även långt söderut. Men dagsmeja och milda vindar vittnar i alla fall om att tiden för havsöringsjakt i havet kommer.
Vi bor i ett avlångt land och har stora klimatvariationer. När isarna fortfarande ligger tjocka i Luleå skärgård är det nästan kortbrallor på i södra Sverige. Men är det inte just det som gör fiskelandet Sverige så härligt? Säsongerna avlöser i varandra och möjligheterna är oräkneliga. Ut och svinga, isfiska, eller ladda för nästa äventyr genom att bläddra i Fiskejournalen.
Nicka Hellenberg

I södra Sverige börjar kustöringfisket komma igång så smått – men uppe i norr får man vänta många månader än...

I södra Sverige börjar kustöringfisket komma igång så smått – men uppe i norr får man vänta många månader än...

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta