" /> Film på mystisk "kjempefisk" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

3 år sedan Sverige Hans Hällman
Ett okänt djur bryter ytan med sitt väldiga huvud. Är det en stor karp? Eller något ännu mer spektakulärt? I dagsläget är frågorna fler än svaren. Foto: Vidar Førland Steinsland
Film på mystisk ”kjempefisk”

Var det en enorm fisk som André Ellingsen och Vidar Førland Steinsland såg när de nyligen fiskade i ett vattendrag utanför Stavanger? Ja, i så fall vill vännerna försöka fånga den.

Vad var det som nyligen stoppade upp huvudet flera gånger i ett sötvattendrag på Jæren utanför norska Stavanger? Det undrar André Ellingsen och Vidar Førland Steinsland efter deras märkliga upplevelse under ett fiskepass.

Som tur är lyckades Vidar få fram kameran. Filmen visar att djuret var så stort att vännerna började skratta. De uppger att ryggen var mörk, sidorna gulfärgade och buken silvrig.

Karp är ett av många förslag som nämns, även om den arten aldrig har rapporterats från det aktuella vattnet. Markägaren har aldrig sett något liknande.

”Om det är en fisk så vore det kul att få den på kroken.”

André avslöjar för Fiskjournalen att han och Vidar ska ut till samma ställe nu till helgen.
– Vi har fått tag på en båt. Om det är en fisk så vore det kul att få den på kroken.

Läs mer här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta