Djuphavsmarulk kanske inte vinner några skönhetstävlingar, men lagra kol – den kan den! (Foto: Wikimedia commons) Djuphavsmarulk kanske inte vinner några skönhetstävlingar, men lagra kol – den kan den! (Foto: Wikimedia commons)[/caption] " /> Fiskar har koll på kolen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fiskar har koll på kolen
Djuphavsmarulk kanske inte vinner några skönhetstävlingar, men lagra kol – den kan den! (Foto: Wikimedia commons)

Djuphavsmarulk kanske inte vinner några skönhetstävlingar, men lagra kol – den kan den! (Foto: Wikimedia commons)

Fiskar är inte bara värdefulla som mat och förutsättning för rekreation. Amerikanska forskare har räknat ut hur mycket fiskars förmåga att lagra kol är värd.
Enligt forskarna spelar fiskar en viktig roll i den globala kolcykeln. Därför menar de att överfiske äventyrar oceanernas förmåga till en naturlig kollagring. Det rapporterar Scientific American.
Växtplankton absorberar miljarder ton koldioxid varje år, men eftersom växtplanton befinner sig nära havsytan återgår mycket av växthusgaserna till atmosfären. Om de inte äts upp.
De djurplankton eller större djur som äter växtplankton tar sig dock inte tillräckligt långt ner för att kol ska kunna lagras i havets djup under längre perioder. Det är först när djuphavsarter äter dessa växtplanktonätande arter som koldioxiden kan lagras.
Studierna är utförda av forskare vid University of Southampton och University of British Columbia.
Läs mer här (www.scientificamerican.com)

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta