Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Fiskar känner smärta

Det konstaterar en rapport från Statens lantbruksuniversitet (SLU). Men sanningshalten i den slutsatsen ifrågasätts av andra forskare.
Fiskar kan uppleva smärta och kan komma ihåg en smärtupplevelse. Det tror i alla fall forskarna bakom rapporten ”Kan fiskar känna lidande?”. I sitt pressmeddelande skriver man att en övervägande majoritet av forskarna tror att fiskar kan uppleva smärta.  Att denna slutsats ifrågasätts nämns men man betonar att fiskar, likt andra djur, ska skyddas från onödigt lidande.
Det sista är naturligtvis en självklarhet för alla vi som kallar oss sportfiskare.
För att läsa hela rapporten klicka HÄR
Anders Nicander

En liten havsöring återutsätts. Rätt hanterad skadas fisken minimalt. (Foto: Anders Nicander)

Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta