[/caption] " /> Fiskebåtars flagghoppning ska hindras | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fiskebåtars flagghoppning ska hindras

Senare i höst ska EU ta ställning till ändringsförslagen i grundförordningen. (Copyright Vicburton/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License )

Det ska bli svårare för europeiska fiskebåtar att flagga om fiskebåten för att kringgå EU:s regelverk. Europaparlamentets fiskeutskott har röstat för en karantänperiod på två år.
Ett kryphål för att kringgå EU:s fiskeregler ska täppas till. I alla fall om Europaparlamentets fiskeriutskott får som de vill. Under onsdagen röstade de för ett betänkande som begränsar möjligheten för fiskebåtar att byta mellan EU-länders flagga och utomstående länders flaggor. Under EU-flagg besitter de fiskeavtalens fördelar men lyder också under EU:s begränsningsregler för fiske. Men genom att tillfälligt fiska under annan flagg, och sen byta tillbaka till EU-flagg igen kan de kringgå maxkvoter och regelverk. Utskottet vill att man i sådana fall inte ska få fiska under EU flagg igen på två år.
Isabella Lövin (MP) som varit rapportör för betänkandet är nöjd och säger till Europaportalen att det gick bra på samtliga av de viktigaste punkterna i omröstningen i utskottet,  men att det återstår att se om de får med sig övriga ledamöter i Europaparlamentet senare i oktober.

Dagens betänkande innebär ingen lagändring, men utskottet har redan lagt likalydande ändringsförslag till den grundförordning som reglerar EU:s fiskepolitik. Den tas upp i parlamentet senare i höst och Lövin ser positivt på möjligheten att få igenom samma ändringar i den. Ändringar som kan bli bindande för fiskeindustrin efter överenskommelse med EU-ländernas fiskeministrar.
– Det vi vann idag tror jag absolut vi kan få in i grundförordningen också. Men det finns frågetecken, vi har inte gått till plenum ännu och man kan inte utesluta att en intensiv lobbyism från fiskeindustrin kan piska upp en majoritet, säger Isabella Lövin.
Läs tidigare notiser om fiskepolitik.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta