Myndigheter, forskare och fiskenäringen har gjort gemensamma ansträngningar för att få en stabil återhämtning.  Av torskbestånden. (Foto: William Murphy/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License) Myndigheter, forskare och fiskenäringen har gjort gemensamma ansträngningar för att få en stabil återhämtning. Av torskbestånden. (Foto: William Murphy/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)[/caption] " /> Fiskekvoterna kan halveras | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fiskekvoterna kan halveras
Myndigheter, forskare och fiskenäringen har gjort gemensamma ansträngningar för att få en stabil återhämtning.  Av torskbestånden. (Foto: William Murphy/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)

Myndigheter, forskare och fiskenäringen har gjort gemensamma ansträngningar för att få en stabil återhämtning. Av torskbestånden. (Foto: William Murphy/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)

Ny forskning indikerar att torsken finns på allt färre platser i Östersjön. Lek sker på enstaka platser och ynglen sprider sig inte. Man liknar fenomenet vid det som när det gäller abborrar brukar kallas tusenbröder. En lösning enligt Internationella havsforskningsrådet (ICES) är att halvera fiskekvoterna. Det skriver Dagens Nyheter.
Östersjötorsken blir allt magrare och kortare – tillväxten i bestånden har stannat av.  Fakta som oroar forskare som nu vill se sänkta fiskekvoter.
– Utvecklingen hänger ihop med att man lyckats skydda den mindre fisken genom att öka maskstorleken i fiskebåtarnas trålar och garn. I och med att dödligheten minskat bland de mindre blir det väldigt många små torskar i Östersjön. Det verkar som om de inte hittar tillräckligt mycket mat, säger Henrik Svedäng, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
För att få stopp på den negativa utvecklingen rekommenderar Internationella Havsforskningsrådet (ICES) en halvering av fiskekvoterna för torsken nästa år.

– Det är vettigt att man försöker minska fisketrycket. Det påverkar även antalet småvuxna torskar eftersom stora torskar delvis är kannibaler och äter torsk av mindre storlek säger Svedäng.

Snart röstdags för Erlandsson
ICES rekommendation ligger till grund för det beslut om nya kvoter i bland annat Östersjön, som Europas jordbruks- och fiskeministrar ska ta den 12–13 oktober. Förslaget om en kraftig minskning grundar sig delvis i att ICES upptäckt brister i sina beräkningsmodeller och i de data som beräkningarna bygger på.
Dagens Nyheter frågar även landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) om han och Sverige kommer att rösta för att följa forskarnas rekommendation. Såhär svarar han:
– Den konkreta frågan finns inget svar på i dag, först vill jag se vad kommissionen kommer med för förslag. När regeringen tar ställning till förslag om fiskekvoter är utgångspunkten hur vi ska få ett maximalt hållbart uttag av en fiskart.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta