Alarmerande läge för flodpärlmusslan på flera håll

Många flodpärlmusslor befaras vara i dålig kondition inför vintern. Foto: Mr Kimm CC by SA 3.0
ANNONS

Den torra och varma sommaren har inte bara ställt till bekymmer för fiskarna. Nu kommer det även rapporter om att flodpärlmusslan far illa på många håll.

Läget för flodpärlmusslorna i Värmland beskrivs exempelvis som allvarligt. Under sommaren och hösten har länsstyrelsen i flertalet vattendrag flyttat musslor till djupare miljöer.

– Det har främst varit musslor som hamnat på helt torrlagda områden. I ett fall har vi även flyttat ett större bestånd, cirka 600 musslor till ett annat vattendrag. I det vattendraget står de för tillfället i 13 modifierade burar med musslor. Vidare har vi använt oss av hävertar i två vattendrag för att säkerställa vattenföringen för musslor, kräftor och öring, berättar Urban Nyqvist på Länsstyrelsen i Värmland.

Även från Jämtland kommer det liknande rapporter, där den torra sommaren har inneburit en kraftigt förhöjd dödlighet för flodpärlmusslan.

– Jag har sett en hel del döda musslor i flera vatten, exempelvis i Räggån i Bräcke kommun, berättar Anders Rydeborg på Länsstyrelsen i Jämtland.

Det har kommit mer nederbörd under senare delen av hösten och i flera vattendrag har vattenföringen ökat. Inför vintern så finns det en oro för fortsatt torrt väder och sträng kyla. Risken är även att flodpärlmusslornas kondition inte är den bästa när de går in i vintern.

– De låga flödena har gjort att många inte fått tillräckligt med föda för att klara en vinter. Det slutliga resultatet av sommarens torka kommer märkas till våren. Vi hoppas naturligtvis att det kommer komma nederbörd under den återstående delen av hösten och att vi slipper göra fler flyttar av musslor men vi har även börjat planera vad som ska göras om det blir torrt och kyligt, det vill säga ett akutläge, säger Urban Nyqvist.

Läs mer om flodpärlmusslan här:

Flodpärlmusslan hotad – behöver fler öringar

Publicerad: 07 November 2018
Av: Anders Lundin
ANNONS