ANNONS

Ålupprop från forskarhåll

ANNONS

Ålen är en av de fiskar som funnits längst på jorden. Nu måste vi agera för att den inte ska utrotas. Foto: Anders Asp

Ålen är en av de fiskar som funnits längst på jorden. Nu måste vi agera för att den inte ska utrotas.
Foto: Anders Asp
Ålen minskar över alla kontinenter. Nu är det hög tid att alla berörda länder agerar över nationsgränserna. Då kan det finnas hopp om en återhämtning, menar forskarna.
På alla kontinenter finns människor som fortfarande minns en tid då det fanns ål i nästan varje sjö, och det ordnades gillen då ålen gick till. Idag är fångsterna en bråkdel av vad de var tidigare, liksom mängden ålyngel som vandrar in mot kuster och upp i vattendrag. I Europa har yngelrekryteringen minskat med mer än 90 procent sedan 1980, i Japan är minskningen omkring 80 procent sedan 1970 och i delar av den amerikanska ålens utbredningsområde, har yngelinvandringen nästan upphört.

Dags att agera
Tidernas största ålsymposium ägde rum i Kanada förra året. Två svenska forskare, Willem Dekker och Håkan Wickström från Sveriges lantbruksuniversitet, deltog och skrev under den gemensamma deklaration som publicerades i tidskriften Fisheries. I deklarationen slår de 70 forskarna fast att det måste ske nationsövergripande åtgärder.
– Nu är det hög tid att de olika ålarterna får ett tillräckligt skydd i hela sina utbredningsområden. Inget land kan rädda dessa vandringsfiskar på egen hand, säger Willem Dekker.
Trots dystra siffror, ser dock forskarna att det går att vända utvecklingen, men bara om vi agerar.

Maria Ålander

Publicerad: 01 January 2015
Av: Mathias Arnham
ANNONS