Ålvänner – bidra genom att svara på enkät!

Anser du att vattenkraft gör skada på ålbeståndet? Gå in och svara på enkäten nedan.

Att ålen och andra fiskarter påverkas starkt av vattenkraften är känt sedan länge. Vilka tankar har du själv kring detta – och hur mycket kunskap har du i ämnet? Det uppmuntrar vi just dig att svara på i en enkät.

Det är Viktoria Åkermo på Miljövetenskapsprogrammet i Malmö, som vänder sig till Fiskejournalens läsare med hopp om att ni ska bidra med er tid. Hon skriver ett arbete om ål, och hur vattenkraftverk påverkar arten.

– Min tanke med enkäten är att undersöka vilken kunskap/attityd sportfiskare, yrkesfiskare och fritidsfiskare har till vattenkraftens påverkan på sötvattenekosystemet. Jag kommer intervjua en fiskare som planterar ål i Ringsjön och en professor från Lunds universitet som under sommaren har provfiskat i Rönne å för att fastställa vilka fisktyper som i dag finns i vattnet och för att kunna se vilka förändringar som sker när de tre kraftverken runt Klippan har rivits, berättar Viktoria Åkermo.

Här via Fiskejournalens Facebook kommer du till enkäten.