Älvräddarna studerar fiskvägar

Det finns fiskvägar vid en del mindre kraftverk, men långt ifrån vid alla. Älvräddarna och ett elhandelsbolag ska nu försöka kartlägga var de finns och visa på goda exempel.
– Syftet är inte att hänga ut de som inte byggt fiskvägar, utan snarare visa på de goda exempel vi hoppas finna, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas Samorganisation och fortsätter:
– På så sätt tror vi problembilden kan lyftas lite högre, både hos ansvariga politiker, men också hos aktörerna. Samtidigt kan studien säkert komma till användning för de som vill restaurera våra vattendrag.
Svenne Andersson

Älvräddarnas ordförande Christer Borg vill gärna veta hur det står till med fiskvägar vid små kraftverk. (Foto: Emma Milder)

Älvräddarnas ordförande Christer Borg vill gärna veta hur det står till med fiskvägar vid små kraftverk. (Foto: Emma Milder)