ANNONS

Amerikansk hummer

ANNONS

För ett ovant öga kan det vara svårt att se skillnad på amerikansk och europeisk hummer. SLU har tagit fram ett dokment som hjälper dig. Du hittar länken längst ned i notisen. (Foto. Vidar Öresand)

Amerikansk hummer har dykt upp i svenska hav och riskerar att hota djurlivet. Havs- och vattenmyndigheten samarbetar med SLU för att ta reda på hur hotbilden ser ut. Inför premiären för hummerfisket på måndag utfäster SLU en belöning.
Dagen D för hummerfisket på västkusten närmar sig. På måndag, prick klockan sju, kan tinorna släppas i havet.
I svenska hav lever främst europeisk hummer. Men på senare år har en ny variant dykt upp – den amerikanska. Sedan 2008 har fem upptäckts i Sverige och ett 20-tal i Norge. Havs- och vattenmyndigheten samarbetar nu med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, för att få fram mer kunskap om hur många amerikanska humrar som finns och vilka sjukdomar de bär på.
­– Vi vill hindra spridningen av främmande arter som skulle kunna hota havens biologiska mångfald. Men det finns en kunskapslucka och vi behöver veta hur vanlig den amerikanska hummern är, säger Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten.
SLU har utfärdat en belöning på 500 kronor för alla som fångar amerikanska humrar. Misstänker man att man fångat en amerikansk hummer ska man ringa till SLU:s experter (se länk). Även rombärande honor, som normalt sett ska kastas tillbaka, kan få behållas i dessa fall.
– Det mest utmärkande draget för amerikansk hummer är att de har taggar på undersidan av pannhornet. Europeiska har endast taggar på ovansidan, säger biologen Mats Ulmestrand vid SLU:s havsfiskelaboratorium i Lysekil.
Mer information hittar du här.
Morgan Fihn

Publicerad: 25 September 2011
Av: Morgan Fihn
ANNONS