Bakslag för fiskesatsande kommun – kraftverk blir kvar

Nordanstig får riva ut kraftverken i Gnarpsån. Foto: Ur filmen "Många bäckar små".

Nordanstigs kommun beskrivs som ett nationellt föredöme i arbetet för vandringsfria vattenvägar, och satsar miljoner på ett förbättrat fiske. Nu kommer dock ett bakslag eftersom Vade kraftverk blir kvar, efter ett beslut i Högsta Domstolen.

Nordanstigs kommun har prisats och hyllats för sin satsning på fisketurism och fiskevård, där strategin är att skapa fria vandringsvägar från havet och så långt in i landet som möjligt via Harmångersån och Gnarpsån.

Ett mål har varit att riva ut Vade kraftverk i Harmångersån, och kommunen har varit en motpart när kraftverksägaren ansökt om tillstånd för att driva elproduktion vid det aktuella kraftverket. Nu har beskedet kommit att kommunen förlorar fallet, och att ägaren får fortsätta producera el.

Ola Wigg (S) som är kommunstyrelsens ordförande i Nordanstig, meddelar dock att fiskvandringsprojektet fortskrider och ska vara genomfört år 2035.

– Kanske vi kan hjälpas åt att hittat en annan lösning för fiskvandringen. Vi kan hjälpa till att söka bidrag om ägaren tycker att det är intressant, säger Ola Wigg till Hela Hälsingland.

Kraftverksägaren åläggs dock att genomföra flera åtgärder vid kraftverket, enligt miljödomen. Bland annat byta ut gallret vid intaget, skriver Hela Hälsingland.

Läs om fiske i Västernorrland:

Nu trappas äntligen öringfisket upp i Bergeforsen