Båtfärg som bleker

Färg att måla båtens botten med är ett ständigt diskussionsämne så här års. Färgen behövs för att stoppa alger och havstulpander, men gifterna i färgen kan skada livet i havet.
Forskning vid Göteborgs universitet visar att ämnet medetomidine, som man testar för framtida båtfärger, bleker fisken. Det är fiskens pigment i ögon och på kroppen som reagerar på giftet.
Antalet småbåtar ökar stadigt och allt fler hamnar byggs längs våra kuster. Dessvärre får detta negativa konsekvenser för miljön och att hitta en ”ofarlig” färg till båtbottnarna är mycket viktigt.
Anders Nicander

Fiskarna blir blekare av ämnet medetomidine som är avsett att användas i framtida båtfärger.

Fiskarna blir blekare av ämnet medetomidine som är avsett att användas i framtida båtfärger.