Betongräkan gör entré – hot mot vattenkraften

En hona och en hane av den fruktade betongräkan finns nu i ett akvarium på Fiskejournalens redaktion för den som vill ta sig en titt.

En hona och en hane av den fruktade betongräkan finns nu i ett akvarium på Fiskejournalens redaktion för den som vill ta sig en titt.

Förra veckan gjordes en upptäckt av en ny marin art i Sverige. Räkan calcestruzzo gamberetto, även kallad betongräka, är ursprungligen från Nordafrika och hittades vid elfiske i Halland. Det som gör räkan speciell är att den med sitt sekret löser upp betong. Ett beteende som inte fått förklaring, men allvarligt hotar kraftverk och andra byggnader i vatten.
– Den kan ställa till enorm skada på bebyggelser och fundament i och i anslutning till vatten, säger Bengt Nitzén på Institutionen för främmande arter, IFFA.
Han menar att räkans spridning måste begränsas innan det går överstyr.
– Alla invasiva arter är potentiella hot, och just betongräkan förökar sig otroligt snabbt i strömmande vatten, fortsätter Nitzén.
Men de finns de som menar att den kongolesiska betongräkan ska ges frihet att föröka sig fritt. Christer Borg är ordförande i Älvräddarna och förklarar sin ståndpunkt såhär:
– Betongräkan kan mycket väl ha funnits i våra vattendrag innan vi placerade byggnader i vatten. Låt den frodas, säger Borg glatt.
Morgan Fihn