ANNONS

Buttorp åter hotat av vattenkraft

ANNONS

Ett massivt fiskevårdsarbete kan spolieras om ett vattenkraftverket vid Buttorp blir verklighet.

I mars 2011 drog Buttorps Kraft tillbaka sin ansökan om att anlägga vattenkraft i Buttorp Strömmar i Ätran. Ärendet skulle tas upp i Miljödomstolen som då övervägde att avslå ansökan. Nu är Buttorps Kraft på gång igen med en ny ansökan.
Under ett par års tid har fiskevårdsområdena längs med Ätran i samverkan med kommunen, markägare och sportfiskare arbetat med att restaurera Ätranöringens lekplatser. Flera ton lekgrus har lagts ut i biflöden samt i Ätrans huvudfåra för att förbättra förutsättningarna för reproduktion. Elfisken som är gjorda 2011 visar att öringbeståndet ökat från föregående år. Ambitionen är att i första hand rädda Ätranöringen och på sikt kunna erbjuda ett fint sportfiske i en fantastiskt fin miljö.
Nu hotas strömmarna och öringen återigen av giriga vattenkraftsplaner. Den 9 februari klockan 19.00  hålls ett samrådsmöte i medborgarhuset i Sexdrega där Buttorps Kraft kommer att redogöra för planerna.
Paul Svensson

Publicerad: 08 February 2012
Av: Morgan Fihn
ANNONS