Checklistan: Går det att dricka vattnet där du fiskar?

Kastaren får en kaskad av vatten över sig. Foto Kajsa Landfors
ANNONS

En del kan unna sig principen att bara fiska där vattnet är så rent att det går att dricka, utan risk för att bli sjuk. Det går förstås alldeles utmärkt, om du har turen att befinna dig vid sådana vatten. Här kommer några tips från fjällguiden och vattenvännen Matti Holmgren i Jokkmokk.

Kan man dricka vattnet under exempelvis en fjällvandring? Skall man koka vattnet och i så fall hur länge? Det är några frågor som Matti Holmgren på Jokkmokkguiderna ofta får svara på. Här nedan levererar han några grundläggande tips:

1. Vart i fjällen är du? 

En väsentlig skillnad är vart du är. Det är skillnad om du står strax nedströms Sylarnas fjällstation med dess vattenreningsverk eller om du tältar precis invid bastun i exempelvis Sälkastugan längs Kungsleden där hundratals människor badar årligen. Skiljer sig avsevärt jämfört med att du istället är inne i centrala Sareks nationalpark eller i något annat icke välbesökt fjällområde. I Enan nedströms just Sylarnas fjällstation så har man hittat Ecoli-bakterier för ett par år sedan, vilket man inte önskar i sitt dricksvatten.

2. Är det skillnad på vatten och vatten i fjällen?

Självklart så är riskerna större om man dricker vatten från en dyig, stillastående liten vattensamling än om man tar vatten från en större älv eller sjö, där det inte finns några större anläggningar eller populära tältplatser uppströms. Rörligt vatten är att föredra före stillastående. Större sjöar/tjärnar är utan tvekan att föredra före små vattenansamlingar/pölar. 

3. Hur mycket vatten skall man bära med sig under en fjällvandring?

Detta kan skilja sig mellan olika år, säsonger och framför allt mellan olika sträckor av en vandringstur. Vandrar man längs en större älv så har man ju i princip tillgång till vatten hela tiden jämfört med om man skall korsa en högre fjällrygg eller platå där det kan vara helt torrt. 

4. Kan man göra otjänligt vatten tjänligt?

Om man ändå känner sig osäker är det enklaste att koka vattnet. Det skall bildas stora bubblor och det skall koka på det sättet i ett par minuter. Det finns dessutom en massa vattenfilter och UV-lampor med mera som man kan köpa. Är man längre ned i landet (inte här i Lappland alltså …) eller på den Europeiska kontinenten så bör man nog filtrera vattnet för att undvika eventuella kemikalier och sådant som kan finnas i vattnet.

5) Kolla hur vattnet ser ut, luktar och smakar.

Man tar ju inte vatten om man uppenbarligen ser att det ligger en död älg i samma vattengöl. Ta en minut innan du hugger in på vattnet. Titta dig runt omkring och skapa dig en bild av vart kommer vattnet ifrån och verkar det okej att dricka. Svårare än så behöver det inte vara.

Publicerad: 05 June 2020
Av: Anders Lundin
ANNONS