Det är inte lätt att vara flygfisk

Om man skulle bli en fisk i något senare liv så står nog flygfisken längst ner på önskelistan. Varje fall efter att ha tittat på den här filmen.

Flygfisken står högt upp på menyn för många av havets predatorer samtidigt som en glidflygning ovanför ytan är lika med risk för livet. De lever ett hårt liv helt enkelt. Se ett utdrag med imponerade bilder från BBC:s ”The Hunt”.
Flygfiskarnas släkte, Exocoetidae består av runt 50 arter och lever huvudsakligen i de tropiska och subtropiska delarna av våra stora världshav. Flygfiskarnas säregna bröstfenor fungerar dessutom som vingar. Vingarna gör att fiskarna kan glidflyga över havsytan för att slippa undan hungriga rovfiskar. Men ovanför ytan väntar lika hungriga fåglar. Se de unika bilderna när dorado och sjöfågel jagar dessa bevingade stackare. Både över och under ytan, ibland på en och samma gång.

[socializer-facebookembed href=”[socializer-facebookembed href=”https://www.facebook.com/jm.fishing.and.photography/videos/975840319146198/”]