Detaljrik navigering

Friluftskartan Prime är en extremt detaljerad topografisk digital karta över Sverige för kartkompatibla handburna GPS-enheter. Här finns förutom höjdkurvor även information om vegetation, gränser, fastighetsbetäckningar, bebyggelse, vägar, stigar, fjällinformation och mycket mer.

Du kan även enkelt planera och skapa nya waypoints och rutter i din PC, för att sedan ladda över dessa till din GPS.

Friluftskartan säljs i kartområden om 50×50 kilometer. Vid köp av flera områden kan alla laddas in i GPS:ens interminne eller på minneskort.

Cirkapris per område:          2195:-

Mer info:                              www.garmin.se

friluftskarta