Domstol beslutar om kraftverk

För första gången ser det ut som att en svensk domstol ska pröva om ett vattenkraftstillstånd ska dras tillbaka. Ärendet gäller Jämtkrafts anläggning vid Långforsen i Jämtlands län.
Kammarkollegiet har nu tagit beslut om att pröva Jämtkraft:s vattenkraftstillstånd för anläggningen vid Långforsen, ett unikt beslut.
– Så vitt jag känner till så har det aldrig gjorts tidigare, säger advokatfiskal Nils Leine vid Kammarkollegiet till Östersundsposten.
Det tillstånd som utfärdades 1918 ska nu ses över av mark- och miljödomstolen och ett utkast om återkallelse av tillstånd har skickats till berörda parter. Kammarkollegiet yrkar även att länsstyrelsen ser till att dammen rivs ut. Tidpunkt för när ärendet kommer att behandlas av domstol är ännu inte klart.
Läs mer om Jämtkraft och Långforsen.
Morgan Fihn

Älvräddarna blev varse att Jämtkraft AB inte bedrev någon verksamhet i sin anläggning i Långforsen och begärde att Kammarkollegiet skulle utreda nyttan av kraftverket.