Dryga böter för kraftbolagsägaren vid Yxern

Kraftbolagsägaren som tömt Yxern på vatten till förmån för elkraft har åkt på dryga böter.

Kraftverksägaren vid den numera riksbekanta sjön Yxern i Småland döms att betala ett vite på tvåhundratusen kronor för att han inte haft tillstånd att bedriva sin verksamhet. Därtill har kraftbolagsägaren vägrat söka tillstånd för verksamheten.
Sjön Yxern utanför Vimmerby är känd som en fin gössjö. Riksbekant blev sjön för att man torrlade stora delar av sjön i jakten på elkraft. Med en vattendom från 1930-talet kunde man sänka sjöns yta med så mycket som tre meter. 2016 torrlades vikar och stränder och sjön var på sina ställen en syn som förde tankarna till den uttorkningsdrabbade Aralsjön i Ryssland.

Med en vattendom från 1930-talet kunde man sänka sjöns yta med så mycket som tre meter…

Efter att kringboende stridit i årtionde för att rädda Yxern kom en ny vattendom 2017 som ska säkerställa att Yxern regleras på ett sätt som mer stämmer med naturliga förhållanden. Utöver att behöva betala vitet förbjuds vattenägaren att leda vatten från Yxern till Kraftverket.

Anders Nicander