Ekolod stör tumlare

tumlare_424_wikipwdia commons
Tumlarna blir allt färre längs de svenska kusterna. En anledning kan vara de ekolod som numera finns i vanliga fritidsbåtar.
Tekniken använder samma frekvens som tumlarna kommunicerar med, vilket gör att mamman och ungen riskerar att tappa bort varandra.
– Enligt experter på tumlare kan ekoloden skapa en del problem. En lösning skulle kunna vara att tillverkarna ändrar sina frekvenser och att ekoloden inte startar med automatik när gps:en används, säger Maria Kilnäs vid naturvårdsenheten hos länsstyrelsen i Västra Götaland.
– Också sättet att köra båt behöver förändras menar länsstyrelsen.
Det vore bra om fritidsbåtar i första hand håller sig inom befintliga farleder så att det finns tystare områden för tumlarna att vara i, säger Maria Kilnäs.

Maria Ålander