Ett äventyr som kittlar

Fiskejournalens medarbetare Jakub Vagner reser jorden runt, fast besluten att fånga världens 24 största sötvattensarter. Han har hittills klarat 16. I  Fiskejournalen nummer 5 kan du läsa en stor artikel om hans äventyr.
Att Jakub menar allvar råder ingen tvekan om. Som 17-åring hoppade han av skolan och åkte till Australien för att lära sig engelska och påbörja sin långa fiskeresa. Tack vare målmedvetenhet och lite tur fick han jobb som assistent åt sportfiskeprofilen Rex Hunt, i dennes fiskeprogram. Två år senare var Jakub värd för en egen fiskeshow i tv. Det var då han bestämde sig. Världens 24 största sötvattensarter skulle fångas – till varje pris.
Jacub Vagners äventyr kan snart beskådas i tv-programmet Fish Warrior som visas på National Geographic channel. Sändningstider är måndag till fredag kl 19.30 i vecka 27.
På vår webb-tv kan du se en trailer.
Morgan Fihn

Jakub Vagner poserar med en alligatorgädda. En av de 16 arter han hittills lyckats fånga.