EU vill skydda danska rev

Greenpeace kastar sten i Kattegatt 2009. Nu vill EU skydda Danska rev och hotar med att vidta juridiska åtgärder om inte trålningen stoppas. (Foto: Anders Nicander)

EU hotar med att ta Danmark till domstol för att man inte gör mer för att bevara unika havsoråden som man förbundit sig att skydda. Bottentrålning förstör de känsliga bottnarna, menar EU:s experter.
Precis som Sverige har Danmark flera havsområden som utnämnts till Natura 2000 områden – områden som anses extra skyddsvärda. Och precis som Sverige ignorerar Danmark det ansvar som utnämningen innebär genom att bedriva bottetrålning i områdena.
Nu kräver EU att Danmarks unika rev skonas från skadligt fiske och får stöd av danska forskare som menar att trålning helt ska förbjudas på reven.
Miljöorganisationen Greenpeace har länge protesterat mot att vi inte skyddar de områden vi lovat att skydda och 2009 placerade Greenpeace ut trålhinder i form av stora stenblock på Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt. Fladen och Lilla Middelgrund är också de Natura 2000-områden.
För att läsa mer klicka här.
Anders Nicander