Facebookgrupp mot laxodling

Den norska odlingen av lax är en riktigt smutsig industri som utarmar vattnen och sprider sjukdomar. Över tretusen människor har gått med i en facebookgrupp för att stoppa miljösvineriet.
Den odlade norska laxen har blivit till en mycket stor vinstmaskin. Laxen exporteras över stora delar av världen och den kostar en bråkdel av vad en vild lax skulle göra. Samtidigt är den, till skillnad från till exempel östersjölaxen, fri från dioxiner och kan därför säljas där vild östersjölax inte får säljas.
Men laxindustrin har rad mycket allvarliga effekter på havsmiljön. Värst drabbade är den vilda laxen och havsöringen. Laxlusen som sprids genom odlingen hotar att helt radera ut bestånd av vild lax och öring.
Du kan också stödja gruppens arbete. Är du med i Facebook kan du klicka dig in HÄR.
Anders Nicander

Havsöringen och laxen hotas av laxodlingsindustrin. (Foto: Anders Nicander)