Färre yrkesfiskare

Antalet svenska yrkesfiskare minskar stadigt. (foto: Anders Nicander)

Sveriges yrkesfiskare blir allt färre. Ett effektivare fiske – och som alla vet vid det här laget – åratal av brutalt överfiske har gjort att både fisken och lönsamheten i fisket försvunnit.
Sedan millennieskiftet har var tredje svensk yrkesfiskare lämnat yrket. År 2000 fans det 2300 yrkesverksamma fiskare i dag är siffran 1600. En utveckling som väntas fortsätta bland annat för att ålfisket i Skagerrak och Kattegatt försvunnit. Samtidigt är den fiskeflotta som finns kvar är oerhört effektiv och att fiskarna blir färre innebär inte att fiskekapaciteten minskar. Hur mycket fisk som tas upp är alltjämt en politisk fråga.
Med ett mer långsiktigt förvaltningstänk hade vi kunnat ha ett mer levande yrkesfiske samtidigt som det salta sportfisket kunnat blomstra. Men som så ofta med oss människor har vi sågat så hårt på den gren vi själva sitter på att grenen inte längre bär.
(Källa: Havs- och Vattenmyndigheten)
Anders Nicander

Publicerad: 26 January 2012
Av: Anders Nicander