Fel platser skyddande

De naturskyddsområden som finns i Östersjön missar fiskens barnkammare enligt Fiskeriverkets forskare. Brist på kunskap när områdena inrättades är den troliga förklaringen.
På många håll i Östersjön har bestånden av gädda, abborre och gös minskat under senare år. Ett alldeles för hårt fisketryck i kombination med övergödning och syrebrist har rubbat den ekologiska balansen.
Enligt en nyligen gjord inventering visar att de viktigaste lek- och uppväxtområdena är oskyddade. För att göra mer rätt nästa gång har Fiskeriverkets forskare pekat ut områden som bör skyddas i framtiden för att optimera reproduktionen av fisk.
Läs hela artikeln HÄR
Anders Nicander

För att få mer fisk i framtiden bör ytterligare områden skyddas. (Foto: Anders Nicander)