Fiskbarriär blev dödsfälla för abborrar

Kommunens anläggning mellan Bergundasjöarna var avsedd att stoppa vitfisk. En oönskad bieffekt var att abborrar dog i barriärens galler. Foto: Växjö kommun
ANNONS

I början av april dog mängder av abborrar i en gallerförsedd passage mellan Bergundasjöarna som Växjö kommun byggt för att stoppa vitfisk. Gallret ersattes snabbt med sten och sedan dess har inga fler abborrar dött.

De näringsrika Bergundasjöarna utanför Växjö har haft så riklig tillgång på vitfisk att omfattande reduktionsfiske har satts in de senaste åren. På så sätt har vattnet blivit renare och rovfiskarna gynnats.
I det smala sundet som förenar Södra och Norra Bergundasjön placerade Växjö kommun ett galler för att mört, braxen och andra vitfiskar inte skulle kunna vandra mellan sjöarna. Men när anläggningen undersöktes i början av april fann man mängder av abborrar som klämts till döds i gallret. Vissa dagar dog ett femtiotal abborrar och gallret plockades därför bort. Det ersattes av stenar och en liten damm – och akutåtgärden tycks fungera betydligt bättre.

”inga abborrar tycks ha dött sedan vi bytte ut gallret mot sten”

– Det ser bra ut nu och vi har inte hittat några döda abborrar sedan gallret byttes ut mot sten, berättar Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig på Växjö kommun.

Den nya lösningen med sten och damm. Foto: Växjö Kommun

Läs mer och lyssna på inslag från P4 Kronoberg här.

Hans Hällman

Publicerad: 27 April 2018
Av: Hans Hällman
ANNONS