”Fiskboll” fångad i trål

En samling yngel från ett tråldrag i Norska havet. Foto: Roman Fedortsov

När yrkesfiskaren Roman Fedortsov och hans kollegor trålade i Norska havet fastnade något märkligt i maskorna. Vid närmare granskning visade det sig vara en äggsamling med tydligt utvecklade fiskyngel.

Vi har tidigare skrivit om Roman Fedortsovs spektakulära fångster från havsdjupen. Många av fynden har gjorts utanför Murmansk men äggen som nyligen postades på Romans Instagram kommer från Norska havet. Tråldjupet var omkring 300 meter och enligt Roman rör det sig om ägg från en djuplevande havskattsart.

Ingen på trålaren hade någonsin sett något liknande.

Hans Hällman