Fiskefritt skyddar siken

Till sommaren kommer fiskefritt område nummer sex i Sverige att inrättas. Området ligger runt ön Storjungfrun i Söderhamns kommun.
Det nya området är ett av sex som Fiskeriverket håller på att skapa och nästan 100 kvadratkilometer stort. Arten som i första hand ska gynnas är den havslekande siken. Allt fiske kommer att bli förbjudet inom området, året runt. Inom några av de övriga fem fiskefria områdena är, trots benämningen, visst fiske periodvis tillåtet.
I Bottenhavet finns två sikarter. Den havslekande och den som vandrar upp i åar och älvar för att leka. Båda arterna har minskat dramatiskt de senaste decennierna. Där det nu ska bli fiskefritt finns lämpliga lek- och uppväxtområden för havslekande sik. Positiva effekter kommer att spilla över även på andra arter. Framförallt på havsöringen, eftersom den delvis nyttjar samma typ av uppväxtmiljö.
Fiskeriverket vill även införa en fredningsperiod för sik under dess lekperiod i Södra Bottenhavet. Den kommer att gälla längs hela Gävleborgs läns kust. I praktiken innebär det ett förbud mot fiske med nät under oktober och november.
Bernt Moberg

Siken i Bottenhavet får nu ett fredat område runt Storjungfrun utanför Söderhamn. (Foto: Bernt Moberg)