Fisketurism i fokus på mässan

Vilka möjligheter finns att utveckla och stärka fisketurismen i Sverige? Det är frågor som kommer att stå i centrum för den konferens om fisketurism som arrangeras på Vildmarksmässan.
Konferensen har samlat en hel rad intressanta föreläsare; där finns företrädare för Svenska samernas riksförbund, Sportfiskarna, Fiskeriverket, riksdagen med flera.
Bakom arrangemanget står Sveriges fisketurismföretagare (SeFF), Ekoturismföreningen och Vildmarksmässan i Älvsjö. Huvudtemat för årets konferens är fiskevård i inlandsvatten och är en fortsättning på fjolårets konferens som handlade om fiskevård i havet.
Konferensen pågår under hela fredagen den 12 mars och avslutas med paneldebatt och middag.

Fisketurismen är en viktig näringsgren för Sverige.

Fisketurismen är en viktig näringsgren för Sverige.