Fler än tusen protesterar

Nu är det fler än tusen personer som protesterar mot Lerums kommuns ovilja att bygga en fiskväg vid Hedefors kraftverk.
Hedefors kraftverk stänger vägen för vandrande fisk i Säveån. Eftersom det finns mycket fina lek- och uppväxtområden uppströms borde det naturligtvis finnas en fiskväg. Lerums kommun, som är delägare i kraftverket, har tidigare sagt sig vilja bygga en sådan – men tvärvände plötsligt och sade nej.
Tillsammans med Säveåns flugfiskesällskap och Älvräddarna har Fiskejournalen engagerat sig för att få till stånd en passage för fisken. I förra veckan bjöd vi in till en föreläsningskväll där Martin Falklind berättade och visade bilder.
Evenemanget blev en succé, med lapp på luckan och över 300 person i lokalen. Det blev också drygt 200 nya namnunderskrifter på protestlistan till kommunen. Den har nu över 1000 namn och därmed är det dags att uppvakta kommunen. Vi får väl se om makthavarna tar intryck av folkopinionen.
Mer info på Säveåns flugfiskesällskaps hemsida.
Svenne Andersson

Fler än 200 personer skrev på listan som kräver att Lerums kommun bygger en fiskpasssage vid Hedefors kraftverk. (Foto: Johan Falklind)