Floden Vjosa blir nationalpark

Vjosa är den första floden i Europa som klass som nationalpark. Foto: Adnan Beci

Vjosa-floden i Albanien är en av Europas sista orörda floder. Nu är det klart att det blir den första floden som får nationalparksstatus.

Kampen för floden Vjosa, där bland annat klädmärket Patagonia varit mycket engagerade, har pågått under många år. Att det nu är klart att den skyddas och får status som nationalpark är fantastisk.

Vjosa och dess viktigaste bifloder löper idag fritt i mer än 400 km, från bergskedjan Pindus i Grekland, där floden kallas Aoös, till Adriatiska kusten i Albanien. Floden och dess omgivande områden utgörs av ekosystem med betydande biologisk mångfald och är hem till långt över tusen djurarter.

-Detta unika samarbete mellan regering, civilsamhälle och näringsliv är ett bevis på kraften i kollektiva åtgärder och vi hoppas att det kommer att inspirera andra att gå samman för att skydda de vilda platser vi har kvar, på ett meningsfullt sätt. När vi idag står på Vjosas flodbank är vi ödmjuka inför det faktum att denna exceptionella flod och dess djurliv kommer att bevaras för alltid, säger Ryan Gellert på Patagonia

Publicerad: 16 March 2023
Av: Anders Nicander