Fluga för fria älvar

Sameo/Flugor.se driver ett projekt som genererar pengar till Älvräddarna. Fiskejournalen och ett antal mycket kompetenta flugbindare stöttar givetvis projektet. Varje fluga du köper i den speciella älvräddar-serien bidrar till kampen för levande vatten.
I varje nummer av Fiskejournalen presenteras en ny flugbidare. I nummer 6 är det erkänt skicklige kreatören Kalle Nilsson som erbjuder sina favoriter till försäljning. Bland annat hittar man några torrflugor för harr, som ser riktigt giftiga ut.
På sidan 2-3 i senaste Fiskejournalen kan du läsa mer om projektet och de flugor som räddar älvar just detta nummer.
Morgan Fihn

Riffle Caddis är en av Kalle Nilssons skapelser som nu finns att köpa på Flugor.se.