FN:s konferens om biologisk mångfald inledd — Sveriges regering slaktar naturvården

Havsnejonögat är en akut hotad art. Foto: Från Fiskarnas Rike

I en vecka samlas ledare från de flesta av världens länder för att diskutera hur vi ska kunna bevara en biologisk mångfald och hindra arter från att dö ut. Samtidigt mer än halveras stödet till känslig natur i Sverige.

Den biologiska mångfalden i världen är hotad. En del forskare menar att vi lever i ett massutdöende, ungefär som när dinosaurierna dog ut. Man talar om det sjätte massutdöendet. En ekologisk katastrof som, för första gången i världens historia, orsakas av en art. Den arten är människan och det är vår exploatering av planeten som är orsaken.

Hos den svenska regeringen är engagemanget för att bevara den biologiska mångfalden mycket svag, åtminstone om man får tro de som kritiserar nedskärningar på satsningar för att bevara den biologiska mångfalden.

—Det är en slakt av naturvården i Sverige, säger Mikale Svensson på SLU Artdatabanken till Sveriges Television, som en kommentar till att det ekonomiska stödet till bevarande av värdefull natur minskar med 931 till miljoner nästa år.

Artdatabanken är den institution som tar fram rödlistan över hotade djur och växter där flera fiskarter ingår.

Publicerad: 07 December 2022
Av: Anders Nicander